Město Brušperk

Město Brušperk leží uprostřed území mezi městy Ostravou, Frýdkem–Místkem, Kopřivnicí a Bílovcem, v oblasti zvané Lašsko. Rozkládá se po obou březích Ondřejnice. Historické město na pravém břehu, mladší část – základní a mateřská škola, sportovní stadión a rodinné domky na levém břehu. Město leží ve výšce 260 m n.m., dno řeky 235 m n.m. Nejvyšším místem je kopec sv. Marka vysoký 312 m n.m. Ve svém znaku má Brušperk na červeném poli postavu sv. Jiří, patrona města v rytířské zbroji na koni, vše stříbrné barvy. Svatý Jiří drží v ruce kopí, kterým zabíjí symbol zla, draka barvy zelené. Městský prapor má dvě barvy, červený heraldický kříž na bílém podkladu.

Katastrální výměra města je 1026 ha. Z toho zemědělská půda 770,5 ha, lesní pozemky 124,6 ha, vodní plochy 23,9 ha, zastavěná plocha 34,4 ha, ostatní plocha 72,6 ha. Město je členem svazku obcí Fryčovice, Hukvaldy, Kateřinice, Kozlovice, Krmelín, Lhotka, Palkovice, Stará Ves n./O., Staříč, s názvem Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, Regionu Beskydy, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a členem Sdružení obecních televizí.

Starostou města je brušperský rodák Ing. Ivan Krupník, místostarostou Jiří Pasyk. Rada města má 5 členů, zastupitelstvo města 15 členů.

Historickou část města tvoří městská památková zóna, jejíž základní částí je náměstí s barokními sochami sv. Trojice a sv. Jana Nepomuckého, měšťanskými domy, mezi nimiž vynikají domy č. p. 9, 13, 14 ve spodní řadě domů, kde se zachovalo podloubí. Drobné obchůdky v přízemích domů znovu v 90 letech ožily a jsou jeho ozdobou. Světlými barvami září i domy na jeho horní straně. Od roku 1919 nese náměstí jméno J. Á. Komenského. Město má řadu historických památek. Kamenné kříže, sochy, měšťanské domy, kaple, větrný mlýn, chráněné stromy. Největší památkou je kostel sv. Jiří se dvěma bočními kaplemi a věží vysokou 43 m. Areál kostela je obehnán zdí s kapličkami křížové cesty. Vedle kostela je fara. Ve městě jsou tři školy. Základní škola Vojtěcha Martínka, Mateřská škola, Základní umělecká škola. Základní škola nese jméno rodáka a spisovatele V. Martínka.

Městský úřad má dva odbory – Stavební úřad a odbor financí, majetku a vnitřních věcí. Stavební úřad plní funkci stavebního úřadu pro katastrální území města a obcí Hukvaldy, Fryčovice, Krmelín. V budově radnice má své sídlo také městská knihovna, která po generální rekonstrukci získala nové prostory s moderně vybavenými internetovými pracovišti. Je pověřena regionální funkcí. Místností v přízemí radnice využívá Klub seniorů. Pravidelně vždy k datu prvního dne měsíce vydává město Brušperský zpravodaj, časopis o dění, kulturních a sportovních akcích města. Pro poskytování informací, zajišťování kulturních akcí, služeb občanům i návštěvníkům města vzniklo Informační centrum. Pravidelné zprávy občanům podává též Local TVBrušperk. Kulturní život města obohacují svými vystoupeními žáci a učitelé základní a základní umělecké školy. V posledních letech se zapojují i posluchači konzervatoře a studenti středních škol.

Bohatou kulturní činnost ve městě zajišťuje Smíšený pěvecký sbor Lašan, který svými vystoupeními reprezentuje město v širokém okolí, Dechová hudba Beseda, Rocková kapela Mlock, Rocková kapela JaraBend, Skupina Alibaba, Cimbálová muzika při ZUŠ, Komorní sbor Brušperk. Velkou péči věnují svým členům a příznivcům čtyři sportovní organizace a Klub českých turistů. Sbor dobrovolných hasičů má více než stoletou tradici a úspěšně zajišťuje a rozvíjí činnost mládež.

Plán města Brušperk

Kontaktní údaje

Informační centrum Brušperk
J. Á. Komenského 9,
739 44 Brušperk
Kde nás najdete?

Telefon: 558 666 271

e-mail:
info@brusperk-mesto.cz

Otevřeno máme:
Úterý:
8.00 – 11.30, 13.00– 16.30 Středa:
8.00 – 11.30, 13.00 – 16.30 Čtvrtek:
8.00 – 11.30, 13.00 – 16.30 Pátek:
8.00 – 11.30, 13.00 – 16.30 Sobota:
9.30 – 12.30

Virtuální prohlídka

Anketa

  • Pomáhá Vám IC Brušperk

    Stav ankety

    Nahrávání ... Nahrávání ...

Kalendář

Počasí